اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

مروری بر جنایت های آمریکا، انگلیس و فرانسه در طول تاریخ

درخواست حذف اطلاعات

صفحات تاریخ جهان مملو از جنایت هایی است که سه کشور آمریکا، انگلیس و فرانسه مرتکب آن شده اند. این کشورها در پوشش حقوق بشر، آزادی، امنیت انسانی و با شعار انسان دوستانه جنایت های فجیعی را در تاریخ کشورهای جهان ثبت کرده اند.