اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

دختران امروز زنان انقلابی دیروز را الگو کنند

درخواست حذف اطلاعات

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی گفت: زنان و دختران نسل امروز با تاسی و الگوپذیری از زنان انقلابی دیروز درمسیر آرمان های انقلاب حرکت کنند.