اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

سفر قریب الوقوع رئیس جمهور به استانبول

درخواست حذف اطلاعات

حسن روحانی طی روزهای آتی به ترکیه سفر خواهد کرد.