اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ضرورت انسجام بین پزشکان و کادرهای درمانی برای وحدت عمل در مواقع بحران

درخواست حذف اطلاعات

قائم مقام وزیر بهداشت گفت: فرهنگ و تفکر بسیجی باید در میان پزشکان و کادرهای درمانی ترویج یابد تا هم موجب انسجام بخشی شود و هم در مواقع بحران کادرهای درمانی به صورت هماهنگ و هم افزا عمل کنند.