اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

شهید «عبدالله اپرناک» شهید شاخص بسیج هنرمندان مازندران در سال97 انتخاب شد

درخواست حذف اطلاعات

حمیدرضا هراسانی گفت: شهید «عبدالله اپرناک» از شهدای هنرمند شهرستان آمل به عنوان شهید شاخص هنرمند استان مازندران در سال 97 انتخاب شد.