اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ضرورت حمایت مسئولین از هنرمندان تعزیه پرداز

درخواست حذف اطلاعات

«ابوالقاسم رجبی کیاسری» گفت: ما هنرمندان تعزیه پرداز برای ارائه هنر و برای دیده شدن نیاز به حمایت داریم.