اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

پزشکان موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس الگوهای جامعه باشند

درخواست حذف اطلاعات

معاون هماهنگ کننده ستاد کل نیروهای مسلح گفت: پزشکان موسسه بهداری رزمی دفاع مقدس و مقاومت باید از جهت رفتاری الگوی پزشکان آینده باشند، یعنی شجاعت، تعهد و تخصص پزشکان این موسسه باید مثال زدنی و الگو باشد.