اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ضرورت استفاده از فضای معنوی ماه رمضان در برنامه های گرامی داشت آزادسازی خرمشهر

درخواست حذف اطلاعات

«احیاءمحمد امیری» گفت: با توجه به تقارن ماه مبارک رمضان با برنامه های گرامی داشت فتح خرمشهر، دستگاه های فرهنگی از فضای معنوی این ماه در اثربخشی هرچه بهتر برنامه های فرهنگی کمال بهره را ببرند.