اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

فلسطینم، صدای رنج انسانم، مرا بشنو

درخواست حذف اطلاعات

جمعی از شاعران با اختصاص جدیدترین سروده های خود به موضوع فلسطین، با مردم غزه هم دردی کردند.