اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

فصل نخست از دوره جدید «چهارفصل تئاتر ایران» تشریح شد

درخواست حذف اطلاعات

ایوب آقاخانی از برگزاری مجدد چهارفصل تئاتر ایران، این بار در مرکز هنر های نمایشی حوزه هنری خبر داد.