اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

آموزه هایی از قیام امام حسین (ع)

درخواست حذف اطلاعات

با آموزه های قیام امام حسین (ع) در محرم و صفر احساسات و عواطف مردم به گونه ای برانگیخته می شود که به واسطه آن بسیاری از مشکلات و معضلات آنان رو به فراموشی رفته و به خاموشی می گرایند.