اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

سبکبالی از جنس شجاعت

درخواست حذف اطلاعات

شهید رحیم رجبی نارکی پس از 36 سال بازگشت؛ هر زمان که عرصه زندگی بر مردم تنگ و سخت می شود، یکی از شما می آید! هرچند که شما هر کدامتان، یک لشکرید.