اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

«لهوف» همه مقاتل قبل از خود را تحت الشعاع قرار داد

درخواست حذف اطلاعات

مقام معظم رهبری درباره جایگاه مقتل «لهوف» فرموده اند: «مقتل های زیادی قبل از سید بن طاووس نوشته شد؛ اما وقتی «لهوف» آمد، تقریباً همه آن مقاتل، تحت الشعاع قرار گرفت. در این مقتل عبارات، خیلی خوب و دقیق و خلاصه انتخاب شده است.»