اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

هزینه سازش بیشتر از هزینه مقاومت است

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله «سید احمد میر عمادی» گفت: هزینه سازش با آمریکا به مراتب بیشتر از هزینه مقاومت است.