اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

حافظ راز بزرگ ما ایرانیان و آشنای ناآشنای همگان است

درخواست حذف اطلاعات

سخنگوی وزارت امور خارجه، گفت: حافظ فرزانه ای است که دیگر امروز تنها متعلق به ما ایرانیان نیست، حافظ تمامی مرزهای زمینی و آسمانی را در نوردیده و همه جهانیان او را فهم می کنند.