اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

عدم توانایی دولت در اشتغالزایی/ حمایت از تولیدات ملی با شعار میسر نمی شود

درخواست حذف اطلاعات

نماینده مجلس شورای اسلامی، بیکاری نسل جوان را یکی از دغدغه های بزرگ جامعه ایرانی عنوان کرد و گفت: حدود چهار میلیون جوان بیکار در کشور داریم که دولت باید برای اشتغال آن ها فکر اساسی کند.