اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

جانفشانی کردن در راه ماندگاری فرهنگ ایثار و شهادت ارزشمند است

درخواست حذف اطلاعات

آیت الله «سید احمد میرعمادی» گفت: فرهنگ ایثار و شهادت ماندگار است و این فرهنگ ارزش دارد که انسان های پاک و مخلص در راه آن جانفشانی کنند.