اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

برکات علمی حضور امام رضا (ع) برای ایران

درخواست حذف اطلاعات

اسلام دین توجه به علم و دانش است و از این رو معصومان (ع) نیز بر ترویج علم و تربیت عالمان تأکید بسیار داشتند، امام رضا (ع) نیز در مدت حضور در ایران، شاگردان ایرانی بسیاری پرورش داده و در علم ایران بسیار تاثیرگذار بوده است.