اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

جریانات مختلفی که به مقابله با پیغمبر (ص) پرداختند

درخواست حذف اطلاعات

محقق تاریخ اسلام ضمن تشریح جریانات مختلفی که به مقابله با پیامبر اکرم (ص) پرداختند، گفت: امروزه مدیرانی در کشور دارند از موقعیتشان سوءاستفاده و به بیت المال دست اندازی می کنند و این را حق خودشان می دانند.