اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

سنت پیاده روی را امام حسن (ع) باب کرد

درخواست حذف اطلاعات

یک کارشناس مرکز ملی پاسخگویی گفت: سنت پیاده روی به زمان امام حسن مجتبی (ع) برمی گردد. امام (ع) بارها پیاده از مدینه برای انجام مناسک حج به مکه تشریف بردند.