اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

ایمان، مقاومت و جهاد بزرگترین نهضت غلبه بر سلطه گران جاهلیت

درخواست حذف اطلاعات

سرلشکر پاسدار «محمدعلی جعفری» در پیامی به سومین بزرگداشت مجاهدان در غربت گفت: نهضت عظیم مبتنی بر ایمان، مقاومت و جهاد با غلبه بر سلطه گران جاهلیت ثانی میرود تا سنگرهای پوشالی ظلم و بیداد نمرودیان و فرعونیان دوران «نظام سلطه و شبکه صهیونیستی» فروریزد و آرمان «نجات محرومین و مستضعفان از بردگی نوین» را تحقق بخشد.